38-610 POLAŃCZYK, ul. Zdrojowa 32,
tel./fax 013/ 470 30 43, fax 013/ 470 30 40
logo
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2020 z dnia 17.03.2020 r.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe PLON Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zdrojowej 32, 38-610 Polańczyk, zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania dotyczącego dostawy i montażu sprzętu rehabilitacyjnego/medycznego na bazę zabiegową, w związku z realizacją projektu pn. „Rozbudowa potencjału uzdrowiskowego NZOZ Sanatorium uzdrowiskowego PLON w Polańczyku poprzez modernizację infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno-rekreacyjnej”, działanie 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu znajdują się w załącznikach.
info@sanatorium-plon.com
Dokumenty do pobrania poniżej
1
0_zapytanie_ofertowe
2
1_formularz_oferty
3
2_formularz_asortymentowo_cenowy
4
3 _oswiadczenie_o_braku_powiązan
5
4 _wykaz_doswiadczenia
6
5 _tabela_parametrow_tech
7
6_wzor_umowy
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE SZCZEGÓŁY
W ZAKŁADCE ZAM
ÓWIENIA
Pytania i odpowiedzi do zap ofert. 01 2020   PDF>>
UWAGA! Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego - Tabela parametrów technicznych, została zmodyfikowana poprzez uzupełnienie o kolumnę dotyczącą "Ilości" poszczególnych pozycji tabeli.
Pytania i odpowiedzi do zap ofert. cd.   PDF>>
Informacja z otwarcia ofert:

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01/2020 z dnia 17.03.2020 r. wpłynęła 1 oferta:

Biuro Handlowe „KINESIS” Andrzej Boruta

ul. Penara 23, 38-440 Iwonicz Zdrój

Cena netto: 627 580,00 zł

Wartość VAT: 62 341,40 zł

Cena brutto: 689 921,40 zł


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe PLON Sp. z o.o. w Polańczyku zawiadamia o unieważnieniu postępowania z uwagi na wartość oferty, która przekracza wielkość środków jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania PDF
ZAPYTANIE OFERTOWE Z DN. 07.04.2020 r.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót elektrycznych w ramach projektu pn. „Rozbudowa potencjału uzdrowiskowego NZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego PLON w Polańczyku poprzez modernizację infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno-rekreacyjnej”
Dokumenty do pobrania poniżej
1. Zapytanie ofertowe +formularz oferty-elektryka
2.projekt wykonawczy
3. wzór umowy-elektryka
  PLIK
4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i
kapitałowych-elektryka
  PLIK
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2020 z dnia 08.04.2020 r.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe PLON Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zdrojowej 32, 38-610 Polańczyk, zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania dotyczącego dostawy i montażu sprzętu rehabilitacyjnego/medycznego na bazę zabiegową, w związku z realizacją projektu pn. „Rozbudowa potencjału uzdrowiskowego NZOZ Sanatorium uzdrowiskowego PLON w Polańczyku poprzez modernizację infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno-rekreacyjnej”, działanie 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu znajdują się w załącznikach
zapytanie ofertowe 08.04.2020
1 formularz oferty
  PLIK
2 formularz asortymentowo cenowy
  PLIK
3 oświadczenie o braku powiązań
  PLIK
4  wykaz doświadczenia
5 Tabela parametrów technicznych
6. wzór umowy
Dokumenty do pobrania poniżej
Pytania i odpowiedzi do zap ofert. 08.04.2020 PDF>>


Informacja z otwarcia ofert:

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły 2 oferty:

1. Ronomed Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Przyjaźni 52/1U, 53-030 Wrocław

Cena netto: 536 983,00 zł

Wartość VAT: 52 965,29 zł

Cena brutto: 589 948,29 zł

2. PHU Technomex Sp. z o.o.

Ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice

Cena netto: 401 755,30 zł

Wartość VAT: 40 020,18 zł

Cena brutto: 441 775,48 zł

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe PLON Sp. z o.o. w Polańczyku zawiadamia o unieważnieniu postępowania z uwagi na wartość ofert, które przekraczają wielkość środków jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania PDF>>
ZAPYTANIE OFERTOWE Z 07.05.2020 r.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wymienników ciepłej wody użytkowej  i pomp
obiegowych w ramach projektu pn. „Rozbudowa potencjału uzdrowiskowego NZOZ Sanatorium
Uzdrowiskowego PLON w Polańczyku poprzez modernizację infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno-
rekreacyjnej” w ramach osi priorytetowej VI Spójność Przestrzenna i Społeczna, działanie 6.1 Rozwój
potencjału endogenicznego regionu, objęte Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Dokumenty do pobrania poniżej
ZAPYTANIE OFERTOWE
WZÓR UMOWY
OŚWIADCZENIE
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2020 z dnia 09.06.2020 r.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe PLON Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zdrojowej 32, 38-610 Polańczyk, zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania dotyczącego dostawy i montażu sprzętu rehabilitacyjnego/medycznego na bazę zabiegową, w związku z realizacją projektu pn. „Rozbudowa potencjału uzdrowiskowego NZOZ Sanatorium uzdrowiskowego PLON w Polańczyku poprzez modernizację infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno-rekreacyjnej”, działanie 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu znajdują się w załącznikach.
zapytanie ofertowe 09 06 2020
1 formularz oferty
2 formularz asortymentowo cenowy
3 oświadczenie o braku powiązań
4 wykaz doświadczenia
5 Tabela parametrów technicznych
6 wzór umowy
Pytania i odpowiedzi z dnia 16.06.2020 r. >>TUTAJ>>
Informacja o wyborze wykonawcy >>TUTAJ>>
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 19.06.2020 r. PLIK PDF TUTAJ>>
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
PLIK PDF TUTAJ>>
Iformacja o wyborze wykonawcy plik PDF TUTAJ>>
WYJAŚNIENIA >>TUTAJ>>
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe PLON Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zdrojowej 32, 38-610 Polańczyk, zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania dotyczącego dostawy i montażu urządzeń pralniczych, w związku z realizacją projektu pn. „Rozbudowa potencjału uzdrowiskowego NZOZ Sanatorium uzdrowiskowego PLON w Polańczyku poprzez modernizację infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno-rekreacyjnej”, działanie 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu znajdują się w załącznikach.
6_UMOWA.PDF
ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 28.09.2020 R.
Pytania i odpowiedzi 01.10.2020 r. PLIK PDF TUTAJ>>
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 8.10.2020 r. PLIK PDF_TUTAJ>>