38-610 POLAŃCZYK, ul. Zdrojowa 32,
tel./fax 013/ 470 30 43, fax 013/ 470 30 40
logo
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2020 z dnia 17.03.2020 r.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe PLON Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zdrojowej 32, 38-610 Polańczyk, zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania dotyczącego dostawy i montażu sprzętu rehabilitacyjnego/medycznego na bazę zabiegową, w związku z realizacją projektu pn. „Rozbudowa potencjału uzdrowiskowego NZOZ Sanatorium uzdrowiskowego PLON w Polańczyku poprzez modernizację infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno-rekreacyjnej”, działanie 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu znajdują się w załącznikach.
DSC_5118 DSC_5131 DSC_5145 DSC_5437 DSC_5422 DSC_5128
info@sanatorium-plon.com
Copyright © 2013 by S.U. Plon ·  All Rights reserved
Dokumenty do pobrania poniżej
1
0_zapytanie_ofertowe
2
1_formularz_oferty
3
2_formularz_asortymentowo_cenowy
4
3 _oswiadczenie_o_braku_powiązan
5
4 _wykaz_doswiadczenia
6
5 _tabela_parametrow_tech
7
6_wzor_umowy
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE SZCZEGÓŁY
W ZAKŁADCE ZAM
ÓWIENIA
Pytania i odpowiedzi do zap ofert. 01 2020   PDF>>
UWAGA! Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego - Tabela parametrów technicznych, została zmodyfikowana poprzez uzupełnienie o kolumnę dotyczącą "Ilości" poszczególnych pozycji tabeli.
Pytania i odpowiedzi do zap ofert. cd.   PDF>>
Informacja z otwarcia ofert:

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01/2020 z dnia 17.03.2020 r. wpłynęła 1 oferta:

Biuro Handlowe „KINESIS” Andrzej Boruta

ul. Penara 23, 38-440 Iwonicz Zdrój

Cena netto: 627 580,00 zł

Wartość VAT: 62 341,40 zł

Cena brutto: 689 921,40 zł


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe PLON Sp. z o.o. w Polańczyku zawiadamia o unieważnieniu postępowania z uwagi na wartość oferty, która przekracza wielkość środków jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania PDF