38-610 POLAŃCZYK, ul. Zdrojowa 32,
tel./fax 013/ 470 30 43, fax 013/ 470 30 40
logo
PROJEKTY UE

 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe PLON Sp. z o.o. realizuje projekt pn.
„Rozbudowa potencjału uzdrowiskowego NZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego Plon w Polańczyku poprzez
modernizację infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno - rekreacyjnej”, działanie 6.1 Rozwój potencjału
endogenicznego regionu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020.
Głównym celem projektu jest poprawa konkurencyjności SU PLON, poprzez inwestycję w infrastrukturę
uzdrowiskową i niezbędne do świadczenia usług uzdrowiskowych wyposażenie. W wyniku projektu powstanie nowa
dotychczas nieświadczona usługa lecznictwa uzdrowiskowego - Carbobed - sucha kąpiel CO2. Poprawi się
wizerunek sanatorium w oczach potencjalnych kuracjuszy, wzrośnie poziom świadczonych zabiegów leczniczych,
poprawie ulegną warunki pracy. Wartość projektu ogółem wynosi 1 114 448,45 zł.
DSC_5118 DSC_5131 DSC_5145 DSC_5437 DSC_5422 DSC_5128
info@sanatorium-plon.com
Copyright © 2013 by S.U. Plon ·  All Rights reserved
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE SZCZEGÓŁY
W ZAKŁADCE ZAM
ÓWIENIA